Logo Buro Laboro

Tarieven

Vergoeding van kosten

Vaak bestaat binnen organisaties de mogelijkheid om de kosten voor coaching of training binnen je opleidingsbudget te laten vallen. Praat hierover met je leidinggevende, P&O-adviseur of vertrouwenspersoon. Als jouw (bedrijfs-)arts de diagnose burn-out heeft gesteld en je in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter samen met je werkgever een plan van aanpak maakt, overleg dan of de kosten voor het programma en/of de individuele coaching door je werkgever worden vergoed. Kosten voor coaching en training voor ondernemers/zelfstandigen kunnen vaak worden weggeschreven onder zakelijke kosten.

Tarieven